Een hybride meeting in het Europees Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek

Het IRMM is een van de zeven instituten van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, een directoraat-generaal van de Europese Commissie. Het zorgt voor vertrouwen in de vergelijkbaarheid van metingen binnen het hele wetenschappelijke veld, gaande van de analyse van voedselverontreinigingen tot nucleaire veiligheid.   AVP werd gevraagd technische bijstand te verlenen tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur, waar vertegenwoordigers van de EU-lidstaten bijeenkwamen om de strategische rol van het GCO en zijn wetenschappelijk, technisch en financieel beheer te bespreken.   Omdat niet elke lidstaat aanwezig kon zijn, werd de vergadering gecombineerd met een videoconferentie-oplossing in een van de multifunctionele zalen op het terrein. Online sprekers werden getoond op vier centraal geplaatste schermen, en Deelnemers in de zaal gebruikten een conferentiemicrofoon voor de discussies of konden presenteren vanaf het spreekgestoelte.  

Deel op

Info nodig?

Neem vrijwillig contact, en willen gaan u met veel plezier helpen.